Søknad om bruksoverlating

I henhold til borettslagets vedtekter er du pliktig å søke om å overlate bruken av andelen din til noen andre (framleie). Dette gjelder all form for utleie eller bruksoverlating, så lenge du som andelseier ikke selv bor i leiligheten samtidig. Kort fortalt trenger styret å vite hvem som faktisk bor i leiligheten til enhver tid.

Du som søker må gi leietaker et eksemplar av husordensreglementet og vaskerireglementet til borettslaget, og det må spesifiseres i leiekontrakten at disse skal følges.