Dokumenter

Her vil du finne nyttige dokumenter for deg som er eksisterende eller potensiell beboer i Abelsborggates borettslag.

Reglement og vedtekter

Ny beboer?

Praktisk info for beboere

Bruksoverlating/framleie

Planlegger du å leie ut leiligheten din, eller overlate bruken til en slektning eller annen? Da må du huske å søke styret om godkjennelse. Alle søknader innvilges, med mindre det er sterke grunner til å la være, eller om de bryter med vedtektene. Gå til søknadsskjema for bruksoverlating for å søke.

Innlåsingstjeneste

Har du glemt igjen eller mistet nøkkelen? Hvis du trenger hjelp til innlåsing kan du ta kontakt med NOKAS på 916 45 956. Se NOKAS sin flyer for praktisk informasjon og pris.

Skadedyr

Oppdaget melbiller, lopper, veggedyr, vepsebol, mus eller annet? Borettslaget et totalforsikret gjennom If. Dette inkluderer bekjempelse av skadedyr. Se Anticimex sin flyer om hva de tilbyr deg som beboer i borettslaget.

Oppussing og endring i leiligheter

Styret i borettslaget har utarbeidet en veiledning for deg som ønsker å pusse opp eller gjøre endringer i leiligheten, som skifte av sluk, endring av struktur/vegg, ovn, installering av vifter:

Skifte av sluk
Ved skifte av sluk på bad dekker borettslaget kostnader ved dette inntil kr 12 850,– (for 2017) etter søknad til styret. Arbeidet skal gjøres av autorisert rørlegger og spesifisert faktura legges ved nevnte søknad. Merkostnader ved evt. skade på naboleilighet tydeliggjøres i søknaden og vurderes av styret.

Prospekt for Abelsborggates borettslag